De conflictstijlen toepassen (samenvatting)

    Een speciaal geval van be├»nvloeding vinden we bij conflicten of tegenstrijdige belangen. Het gaat in feite om invloedsstijlen, maar dan toegespitst op be├»nvloeding…