Toets 1 van 0

Zelfsturing

Zelfsturing

De mate waarin je regie neemt over je eigen leren en loopbaan.