Toets 1 van 0

Reflectie

Reflectie

De mate waarin je beschouwt en bewust nadenkt over je handelen.