Toets 1 van 0

Probleemoplossend vermogen

Probleemoplossend vermogen

De mate waarin je creatief en proactief denkt en handelt om tot oplossingen te komen.