Toets 1 van 0

Dimensie 3: Werkdruk

Werkdruk

De mate waarin werkdruk en draagkracht in balans zijn.