Toets 1 van 0

Dimensie 3: Ondersteunende Technologie

Ondersteunende Technologie

De mate waarin technologie informeel en formeel leren faciliteert, uitdagend en inspirerend maakt.