Toets 1 van 0

Dimensie 3: Arbeidsmobiliteit

Mobiliteit

De mate waarin arbeidsmobiliteit (in-door-uit stroom) van invloed is op het leren en ontwikkelen van de organisatie