Toets 1 van 0

Dimensie 3: Adaptief vermogen en flexibiliteit

Adaptief vermogen & flexibiliteit

De mate waarin het team proactief inspeelt op interne en externe veranderingen.