Toets 1 van 0

Dimensie 2: Lange termijn visie op leren

Lange termijn visie op leren

De mate waarin de organisatie leren ziet als strategisch instrument om te kunnen blijven ontwikkelen en inspelen op veranderingen.