Toets 1 van 0

Dimensie 2: Externe focus

Externe Focus

De mate waarin de organisatie in staat is strategieën te ontwikkelen om in te spelen op veranderingen in de externe markt(en).